Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Małgorzata Karga
Symptomy sensoryczne holistycznie
Mentor SI, Ekspert poliwagalny PVI USA, NDT-Bobath, SensiMotor®
SSP Porgesa Trauma Informed, treningi słuchowe

Od niemowlaka do starszaka
SSP Porgesa online
Online konsultacje, doradztwo sensoryczne i słuchowe
Wrażliwość, słuch, ruch, sensoryka, trauma

Kursy specjalistyczne, mentoring, superwizje

Symptomy Sensoryczne

Teoria Symptomów Sensorycznych M.Karga (Sensory Symptoms Theory SST), która jest elementem koncepcji SensiMotor®, powstała w wyniku osobistych doświadczeń. Lata temu zmieniły one moje patrzenie na przetwarzanie i integrację sensoryczną. Z tego powodu porzuciłam świat SPD/ASI, który diagnozuje i prowadzi terapię nakierowaną na zaburzenie. Nie porzuciłam jednak świata zmysłów. Wbrew potocznemu przekonaniu, nie wszystko co wiąże się ze zmysłami to SI.
W swojej teorii Symptomów Sensorycznych SST™ i koncepcji SensiMotor® traktuję wyzwania sensoryczne jako zachowania ADEKWATNE DO STANU I POTRZEB ze szczególną troską o Wrażliwość.

Dlatego w terapii skupiam się głównie na przyczynach wykorzystując różne strategie przywracające homeostazę i równowagę AUN.

Teoria SST bazuje na neurofizjologicznej zależności między somatycznym i autonomicznym układem nerwowym, w tym oczywiście modnego teraz nerwu błędnego. Zakłada ścisłą korelację między

 • emocjami 2️
 • równowagą AUN 3️
 • przetwarzaniem sensorycznym, każdego człowieka z uwzględnieniem poziomu Wrażliwości.

Traktuje pobudzenie i autonomiczny układ nerwowy AUN jako zmienne pośredniczące w dwustronnym cyklu zależności emocje-pobudzenie-sensomotoryka.
W praktyce podkreśla:

 • znaczenie profilaktyki,
 • wczesnej interwencji,
 • zależności sensoryczno-motoryczno-funkcjonalnych
 • strategii przywracających homeostazę, w tym powrotu do natury, strategii sensomotorycznych i wspomagania nerwu błędnego
 • systemowego i holistycznego zaopiekowania się symptomami sensorycznymi, ze szczególną troską o Wrażliwość.

Teoria i praktyka integruje wiele światów, których wspólnym mianownikiem jest układ nerwowy i zmysły. Łączy:

 • świat polisensoryczny
 • motoryczny
 • wrażliwości
 • neuroróżnorodności
 • psychosomatyczny
 • traumy
 •  biomedyczny
 • Teorii Poliwagalnej dr Porgesa, która rozbudowuje i wzbogaca wiedzę na temat AUN i dwoistości nerwu błędnego.

Wiele neurobiologicznych aspektów oraz praktyczne zastosowanie Teorii Symptomów Sensorycznych mogliście poznać na Konferencjach czy kursach ASI plus® i SensiMotor®.