Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Małgorzata Karga
Symptomy sensoryczne holistycznie
Mentor SI, Ekspert poliwagalny PVI USA, NDT-Bobath, SensiMotor®
SSP Porgesa Trauma Informed, treningi słuchowe

Od niemowlaka do starszaka
SSP Porgesa online
Online konsultacje, doradztwo sensoryczne i słuchowe
Koordynator terapii neurorozwojowych, słuchowych
Wrażliwość, słuch, ruch, sensoryka, trauma, teoria Poliwagalna

Kursy specjalistyczne, mentoring, superwizje

Symptomy Sensoryczne

Teoria Symptomów Sensorycznych M.Karga (Sensory Symptoms Theory SST), która jest elementem koncepcji SensiMotor®, powstała w wyniku osobistych doświadczeń. Lata temu zmieniły one moje patrzenie na przetwarzanie i integrację sensoryczną. Z tego powodu porzuciłam świat SPD/ASI, który diagnozuje i prowadzi terapię nakierowaną na zaburzenie. Nie porzuciłam jednak świata zmysłów. Wbrew potocznemu przekonaniu, nie wszystko co wiąże się ze zmysłami to SI.
W swojej teorii Symptomów Sensorycznych SST™ i koncepcji SensiMotor® traktuję wyzwania sensoryczne jako zachowania ADEKWATNE DO STANU I POTRZEB ze szczególną troską o Wrażliwość.

Dlatego w terapii skupiam się głównie na przyczynach wykorzystując różne strategie przywracające homeostazę i równowagę AUN.

Teoria SST bazuje na neurofizjologicznej zależności między somatycznym i autonomicznym układem nerwowym, w tym oczywiście modnego teraz nerwu błędnego. Zakłada ścisłą korelację między

 • emocjami 2️
 • równowagą AUN 3️
 • przetwarzaniem sensorycznym, każdego człowieka z uwzględnieniem poziomu Wrażliwości.

Traktuje pobudzenie i autonomiczny układ nerwowy AUN jako zmienne pośredniczące w dwustronnym cyklu zależności emocje-pobudzenie-sensomotoryka.
W praktyce podkreśla:

 • znaczenie profilaktyki,
 • wczesnej interwencji,
 • zależności sensoryczno-motoryczno-funkcjonalnych
 • strategii przywracających homeostazę, w tym powrotu do natury, strategii sensomotorycznych i wspomagania nerwu błędnego
 • systemowego i holistycznego zaopiekowania się symptomami sensorycznymi, ze szczególną troską o Wrażliwość.

Teoria i praktyka integruje wiele światów, których wspólnym mianownikiem jest układ nerwowy i zmysły. Łączy:

 • świat polisensoryczny
 • motoryczny
 • wrażliwości
 • neuroróżnorodności
 • psychosomatyczny
 • traumy
 •  biomedyczny
 • Teorii Poliwagalnej dr Porgesa, która rozbudowuje i wzbogaca wiedzę na temat AUN i dwoistości nerwu błędnego.

Wiele neurobiologicznych aspektów oraz praktyczne zastosowanie Teorii Symptomów Sensorycznych mogliście poznać na Konferencjach czy kursach ASI plus® i SensiMotor®.