Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

O mnie

 • Moja zawodowa przygoda rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy to uzyskałam tytuł mgr rehabilitacji ruchowej (obecnie fizjoterapii) na wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia wybrałam z pasji do sportu i chęci pomagania innym.

Zaraz po uzyskaniu dyplomu wyjechałam na rok do Kanady szlifować język angielski i zdobywać doświadczenie pracując z osobami po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wyjazdy do Anglii w czasie studiów oraz pobyt w Ameryce otworzył mnie na inne kultury w czasach postkomunistycznych. Wyjazdy pokazały mi, że inny nie znaczy gorszy a tolerancja, ciekawość poznania inności w ludziach, teoriach, kocepcjach może nas wzbogacać i być bardzo rozwojowa.  W tamtych czasach ten powiew Zachodu miał duży wpływ na mój światopogląd i życie zawodowe. Późniejsze doświadczenia utwierdziły mnie w tych przekonaniach. Doprowadziły również do sformułowania motta:
                            
                              "Pokaż mi jak postępujesz, a powiem Ci kim jesteś".

 

 • Pierwszy kontakt z tematem przetwarzania sensorycznego miałam dzięki Violet Maas, u której w 1994 roku  ukończyłam pierwszy w Polsce kurs Integracji Sensorycznej. Trafiłam na niego z ciekawości nie sadząc, że tak zmieni moją przyszłość. Chęć doskonalenia swoich umiejętności w latach 90-tych XX wieku miałam możliwość zaspokajać na kursach NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby prowadzonych przez wspaniałych zagranicznych instruktorów. To na ich przykładzie zobaczyłam, jak można nauczać w przyjaznej atmosferze i dużo wymagać. A przede wszystkim wspomagać procesowe a nie schematyczne myślenie. Do dzisiaj jest to spójne z moją filozofią diagnosty, terapeuty i wykładowcy.
 • Od 1994 roku wprowadzałam stymulację sensoryczną w proces rehabilitacji niemowląt, dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, dzieci niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych. Dzięki wieloletniej  pracy w interdyscyplinarnym zespole nauczyłam się wieloaspektowego podejścia do dziecka oraz ważności określania obszarów priorytetowych w całościowym procesie terapii.
 • W 1998 roku założyłam własną firmę i od tego czasu stale łączyłam pracę metodami NDT i SI, stosując autorską kombinację stymulacji sensomotorycznej w pracy z niemowlętami w warunkach domowych i gabinetowych a na sali SI z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z SPD, niewidomymi, głuchymi, z autyzmem, zespołem Downa, lekkim MPDz. Od tego czasu specjalizuję się w diagnozie i terapii sensomotorycznej niemowląt oraz terapii SI.
 • W 2000 roku odbyłam staż z SI w Bostonie w Perkins School for the Blind.
 • Rosnąca ilość dzieci z deficytami słuchowymi spowodowała, że jako pierwsza osoba w Polsce w 2010 zastosowałm zintegrowaną terapię SI z treningiem słuchowym. Ukończyłam w Denver w USA Zintegrowane Treningi Słuchowe, dowiadując się od samej Lucy Miller jak bezpiecznie łączyć treningi słuchowe z terapią SI. (Lucy Miller jest twórczynią pojęcia Sensory Processing Disorder i propagatorką holistycznego podejścia do diagnozy i terapii SPD, wykraczającego poza założenia metody SI Ayres).  
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z sukcesami od 2010 roku promuję zintegrowaną terapię somatosensoryczną i stymulację słuchową. Ciekawość diagnosty i terapeuty pozwoliła mi na kursach polskich i amerykańskich zgłębić tajniki wielu treningów słuchowych na świecie, w tym metodę Tomatisa, The Listening Program Spectrum dla osób z ASD, Therapeutic Listening wykorzystujący rytm i inne modyfikacje muzyki dla odruchu orientacyjnego, kontaktu i motoryki, metodę Warnkego. Chętnie zdobywam doświadczenie z nowościami świata słuchowego dostępnych w Polsce i nie tylko. Zbieram również opinie wspaniałych terapeutów chętnych do współpracy. Z zaciekawieniem obserwuję rozwój nowych metod. Pozwala mi to zdobywać doświadczenie i dobierać optymalnie narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne do potrzeb pacjenta. 
 • Od 2010 roku specjalizuję się również w diagnozie i terapii sensomotorycznej dzieci z trudnościami z koncentracją uwagi i nauką. Rozwijając swoje umiejętności okazało się, że poza sensoryką oraz przetwarzaniem słuchowym  niezbędne jest zgłębienie zagadnienia funkcji wzrokowych i znaczenia pomocy ortoptycznej i optometrycznej przy trudnościach w szkole, z uwagą oraz z kontaktem i komunikacją. Zdobyłam umiejętności pozwalające na przesiewowe i funkcjonalne badanie funkcji wzrokowych.
   
 • Doskonaląc swoje umiejętności w zakresie kontaktu i komunikacji odbyłam kursy Video Treningu Komunikacji (VIT) oraz DIR Floor Time®.

 

Wszystkie w/w wymienione kwalifikacje uzyskałam na certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez autorytety w swoich dziedzinach lub twórców tych metod.

Od lat regularnie uczestniczę w zagranicznych konferencjach sensorycznych w USA i Europie.

Od 2002 roku jestem Certyfikowanym Międzynarodowym Instruktorem Integracji Sensorycznej, co pozwoliło mi przez lata wykształcić setki polskich wspaniałych diagnostów i terapeutów - specjalistów pełnych zaangażowania, empatii i kreatywności, czym wyróżniają się w świecie.

Posiadam równiez uprawnienia terapeuty traumy Clinical Trauma Professional (UK).

Moje obecne specjalizacje i obszary zainteresowań zawodowych to:

 1. wiekowo- niemowlęta, maluchy i dzieci szkolne,
 2. tematycznie - wrażliwość sensoryczna, obronność sensoryczna, procesy regulacji, koncentracja uwagi, trudności szkolne, trauma.

 

Osobiste doświadczenia spoza świata sensorycznego pozwoliły mi spojrzeć dodatkowo z innej perspektywy na symptomy sensoryczne. Tak powstała autorska koncepcja SensiMotor®,  której pragnę poświęcić kolejny etap swojego życia zawodowego.

Przez lata pracy i własnych doświadczeń zarówno jako specjalista jak i pacjent, nauczyłam się, że rolą terapeuty nie jest poprawianie jedynie parametrów, czy umiejętności. Najważniejsze dla rozwoju pacjenta są: empatia, odpowiedzialność, szacunek, poczucie zaufania, stawianie bezpiecznych granic, wspomaganie efektywnego i samodzielnego funkcjowania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, rozwijanie poczucia wartości i pasji mimo istniejących niedoskonałości czy ograniczeń. Stawianie wymagań adekwatnych do możliwości pacjenta i jego Rodziny, tak by wzmacniać poczucie sukcesu i wartości a nie powodować frustrację po obu stronach. Można pokusić się i powiedzieć, że Sztuką jest być Człowiekiem i Specjalistą jenocześnie.

 

Podsumowaniem moich wyborów są słowa piosenki

 "Idź swoją drogą"
w przekładzie W. Młynarskiego, wykonanie Raz Dwa Trzy

 

Cieszę się, jeśli doczytałaś/eś ten tekst do końca. To znaczy, że miałaś/eś czas i chęci trochę poznać mnie a nie tylko moje certyfikaty smiley