Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

Koncepcja SensiMotor®

 Koncepcja SensiMotor® powstała w wyniku 25 lat pracy diagnostyczno-terapeutycznej Małgorzaty Karga w zakresie fizjoterapii z wykorzystaniem koncepcji NDT-Bobath, terapii manualnej, Integracji Sensorycznej wg Ayres, przetwarzania słuchowego i wzrokowego oraz jej osobistych doświadczeń w zakresie terapii psychosomatycznych oraz biomedycznych.

Koncepcja SensiMotor® jest sposobem holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie sensomotoryczne człowieka z uwzględnieniem
m.in. relacji rodzinnych, dotychczasowych doświadczeń sensomotorycznych dziecka i opiekunów oraz aktualnego funkcjonowania.
Sensi bo sensoryka, Sensi bo wrażliwość percepcyjna i sensoryczna.
Motor bo jakośc ruchu jest bardzo ważna.

 

Koncepcja SensiMotor® opiera się na funkcjonalnej zależności między sensoryką a motoryką i motoryką a sensoryką.

Składa się z części prewencyjnej oraz interwencji terapeutycznej.

 • Celem Prewencji jest zwiększanie świadomości opiekunów dotyczącej Ich roli w kształtowaniu rozwoju sensomotorycznego dziecka, wpływie czynników środowiskowych Sensorycznie Przyjazne Środowisko™, żywieniowych, doświadczeń emocjonalnych oraz sensomotorycznych na funkcjonowanie dziecka.
 • Celem Interwencji jest ustrukturyzowanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, określenie głównych problemów w funkcjonowaniu sensomotorycznym, podkreślenie mocnych stron dziecka i wybór odpowiednich strategii interwencyjnych.


   

Główne elementy Koncepcji  SensiMotor® to:

 • Działania informacyjne zwiększające świadomość powstawania SPD wg teorii symptomów sensorycznych.
   
 • Skala Funkcjonowania Sensorycznego® dająca możliwość spojrzenia i oceny funkcjonowania sensorycznego człowieka od narodzin do starości, uwzględniająca również dzieci i dorosłych z coraz częściej współistniejącymi dodatkowymi wyzwaniami (ASD, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, FASD, PTSD, DTD itp.)
  Czytaj więcej
 • SensiMotor® Baby
  Profilaktyka, funkcjonalna diagnoza i terapia sensomotoryczna niemowląt
   
 • SensiMotor® Stress & Trauma
  Wspomaganie sensomotoryczne dzieci po przeżyciach traumatycznych.
   
 • SensiBaby Profilaktyka, wspomaganie funkcjonowania sensorycznego niemowląt.
   
 • ASI plus®
  Funkcjonalna, holistyczna diagnoza sensomotoryczna oraz procesowa terapia indywidualna > 50% sesji terapii Integracji Sensorycznej Ayres spełniającej ASI Fidelity Measure.
  Czytaj więcej

 

W przygotowaniu znajdują się programy międzynarodowych szkoleń certyfikującyh SensiMotor®.