Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Małgorzata Karga
Symptomy sensoryczne holistycznie
Mentor SI, Ekspert poliwagalny PVI USA, NDT-Bobath, SensiMotor®
SSP Porgesa Trauma Informed, treningi słuchowe

Od niemowlaka do starszaka
SSP Porgesa online
Online konsultacje, doradztwo sensoryczne i słuchowe
Koordynator terapii neurorozwojowych, słuchowych
Wrażliwość, słuch, ruch, sensoryka, trauma, teoria Poliwagalna

Kursy specjalistyczne, mentoring, superwizje

Koncepcja SensiMotor®

 Koncepcja SensiMotor® powstała w wyniku pracy diagnostyczno-terapeutycznej Małgorzaty Karga w zakresie fizjoterapii z wykorzystaniem koncepcji NDT-Bobath, terapii manualnej, Integracji Sensorycznej wg Ayres, przetwarzania słuchowego i wzrokowego oraz jej osobistych doświadczeń w zakresie terapii psychosomatycznych oraz biomedycznych.

Koncepcja SensiMotor® jest sposobem holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie sensomotoryczne człowieka z uwzględnieniem
m.in. relacji rodzinnych, dotychczasowych doświadczeń sensomotorycznych dziecka i opiekunów, aktualnego funkcjonowania, stanów AUN, traumy i teorii poliwagalnej.
Sensi bo sensoryka, Sensi bo wrażliwość percepcyjna i sensoryczna.
Motor bo jakośc ruchu jest bardzo ważna.

 

Koncepcja SensiMotor® opiera się na funkcjonalnej zależności somatycznym i autonomicznym układem nerwowym, między sensoryką a motoryką i motoryką a sensoryką zależnymi od homeostazy, emocji, pobudzenia, reakcji obronnych i stanów AUN.

Składa się z części prewencyjnej oraz interwencji terapeutycznej.

 • Celem Prewencji jest zwiększanie świadomości opiekunów dotyczącej Ich roli w kształtowaniu rozwoju sensomotorycznego dziecka, wpływie czynników środowiskowych Sensorycznie Przyjazne Środowisko™, żywieniowych, doświadczeń emocjonalnych oraz sensomotorycznych na funkcjonowanie dziecka.
 • Celem Interwencji jest ustrukturyzowanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, określenie reakcji adaptacyjnych/obronnych, głównych problemów w funkcjonowaniu sensomotorycznym, podkreślenie mocnych stron dziecka (SensiAudit) i wybór odpowiednich strategii interwencyjnych. Głównym celem oddziałwyań jest przywrócenie i zachowanie homoestazy, poprzez regulację autonomicznego układu nerwowego, bo od niej zależy przetwarzanie sensoryczne.
   

 

 

Główne elementy Koncepcji  SensiMotor® to:

 • Działania informacyjne zwiększające świadomość teorii symptomów sensorycznych M.Karga.
   
 • Skala Funkcjonowania Sensorycznego® dająca możliwość spojrzenia i oceny funkcjonowania sensorycznego człowieka od narodzin do starości, uwzględniająca również dzieci i dorosłych z coraz częściej współistniejącymi dodatkowymi wyzwaniami (ASD, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, FASD, PTSD, DTD itp.)
  Czytaj więcej
 • SensiMotor® Baby
  Profilaktyka, funkcjonalna diagnoza i terapia sensomotoryczna niemowląt
   
 • SensiMotor® Stress & Trauma
  Wspomaganie sensomotoryczne dzieci po przeżyciach traumatycznych.
   
 • SensiBaby Profilaktyka, wspomaganie funkcjonowania sensorycznego niemowląt.
   
 • ASI plus®
  Funkcjonalna, holistyczna diagnoza sensomotoryczna oraz procesowa terapia indywidualna > 50% sesji terapii Integracji Sensorycznej Ayres spełniającej ASI Fidelity Measure.
  Czytaj więcej

 

W przygotowaniu znajdują się programy międzynarodowych szkoleń certyfikującyh SensiMotor®.