Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Małgorzata Karga
Symptomy sensoryczne holistycznie
Mentor SI, Ekspert poliwagalny PVI USA, NDT-Bobath, SensiMotor®
SSP Porgesa Trauma Informed, treningi słuchowe

Od niemowlaka do starszaka
SSP Porgesa online
Online konsultacje, doradztwo sensoryczne i słuchowe
Koordynator terapii neurorozwojowych, słuchowych
Wrażliwość, słuch, ruch, sensoryka, trauma, teoria Poliwagalna

Kursy specjalistyczne, mentoring, superwizje

E-DIAGNOZA

CENNIK I ZAPISY

Od niemowlaka do starszaka
High need baby, wcześniak, wrażliwość, trauma
Hiperwrażliwość słuchowa i sensoryczna
SSP Porgesa niemowlaki, dzieci, dorośli
Doradztwo sensoryczne i słuchowe
Koordynacja terapii neurorozwojowych, słuchowych

 

Prowadząca Małgorzata Karga
SensiExpert™, SensiMotor®,
Mentor, superwizor i Międzynarodowy Instruktor SI,
Specjalistka treningów słuchowych (SSP, iLs, Tomatis, TL, TLP)

Termin ustalany indywidualnie.

Czy diagnoza online jest wymierna?

W aspekcie nadreaktywności/nadwrażliwości słuchowej jest całkowicie rzetelna.
Opiera się na wywiadzie, obserwacji zachowań dziecka w (nagrania),
na analizie badań audiologicznych (ustalane na etapie zgłoszenia).
Dzieci z nadreaktywnością/nadwrażliwością słuchową mają specyficzne wzorce zachowania,
a badania audiolgiczne pozwalają 'zajrzeć do ucha' i ocenić funkcjonowanie słuchowe.
Wszystkie te parametry są możliwe do oceny w formie spotkania online.

 

Dobór treningu słuchowego
Audyt sensoryczny
Określenie stylu sensorycznego
Wsparcie regulacji sensorycznej w diadzie dziecko-rodzic

 

 • wcześniak
 • high need baby
 • wrażliwe niemowlę
 • dzieci poniżej 10 roku życia
   
 • nadwrażliwość słuchowa
 • nadreaktywność na dźwięki i mowę
 • fonofobia
 • trudności z regulacją sensoryczną i emocjonalną
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia percepcji słuchowej
 • zaburzenia kontaktu
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • mutyzm wybiórczy
 • trudności z mową
 • wybiórczość pokarmowa
 • zaburzenia snu
 • zespół jelita wrażliwego, bóle brzucha o niewyjaśnionej etiologii
 • zaburzenia widzenia o niewyjaśnionej etiologii

CENNIK I ZAPISY