Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

Kursy

W związku z COVID-19 dostępna jest ponad standardowa oferta sensorycznych szkoleń online-nagranie dla różnych Specjalistów i studentów SI.

Szczegóły znajdziesz na naszej stronie www.sinet.edu.pl

  • Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SesniBaby Intro™.
  • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małęgo dziecka.
  • Ocena modulacji sensorycznej - w ujęciu holistycznym.
  • Reaktywność sensoryczna w terapii SI Ayres od grudnia 2020
  • Reaktywność sensoryczna a stymulacja słuchowa  - m.in. stres, regulacja sensoryczna, deprywacja sensoryczna - domowe-słuchowe sposoby na przetrwanie COVID-19:-) od grudnia 2020
  • SensiMotor® Trauma od 2021

W przygotowaniu znajduje się oferta:

  1. Szkoleń z zakresu Skali Funkcjonowania Sensorycznego®.
  2. Międzynarodowych Ceryfikujących kursów ASI plus® umożliwiających zdobycie uprawnień diagnosty i terapeuty SI z rozszerzeniem o opcję ASI plus®.
  3. Międzynarodowych Instruktorskich kursów ASI plus®.
  4. Międzynarodowych Certyfikujących kursów SensiMotor®Baby i SensiMotor®Trauma