Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

Zaburzenia jedzenia

Nietypowe zachowania żywieniowe u dzieci i młodzieży z autyzmem, ADHD, innymi zaburzeniami a typowym rozwojem. W badaniach wzięło udział 2102 dzieci, w tym 1462 z autyzmem. Wyniki badania opublikowane w kwietniu 2019 mówią, że:

"Nietypowe zachowania żywieniowe występowały znacznie częściej u dzieci z autyzmem (70,4%) niż u dzieci z innymi zaburzeniami (13,1%) czy u typowo rozwijających się dzieci (4,8%).

  • W przypadku dzieci z autyzmem, które miały nietypowe zachowania żywieniowe, najczęstszym zachowaniem były ograniczone preferencje żywieniowe (88%), a następnie nadwrażliwość na strukturę pokarmów (46%)
  • Inne specyficzne wzorce to: jedzenie jednego rodzaju żywności (27%),chomikowanie jedzenie bez połykania (19%), pica (12%)– zaburzenie psychiczne polegające na spożywaniu substancji niejadalnych.
  • Produkty zbożowe i / lub kurczak w panierce (nuggets) były preferowanym pokarmem dla 92% dzieci z autyzmem, które miały ograniczone preferencje żywieniowe.
  • W przypadku dzieci z autyzmem, które miały nietypowe zachowania żywieniowe, 25% miało trzy lub więcej nietypowych zachowań żywieniowych (w porównaniu do 0% w przypadku dzieci z innymi zaburzeniami lub typowym rozwojem).
  • ! Tylko dzieci z autyzmem miały zaburzenie pica i chomikowały jedzenie w buzi." !

W badaniu wzięło udział 2102 dzieci: 1462 z autyzmem, 327 z innymi zaburzeniami (np. ADHD, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia językowe i trudności w nauce) oraz 313 typowych dzieci w wieku 1–18 lat (średnio 7,3). Nietypowe zachowania żywieniowe zostały ocenione za pomocą standaryzowanego wywiadu dla rodziców przeprowadzonego przez licencjonowanych psychologów (the Checklist for Autism Spectrum Disorder).

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.04.002