Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

Wrażliwe dzieci

Jakiś czas temu przyszło mi do głowy skojarzenie, że osoby Wrażliwe są jak motyle: delikatne, piękne wewnętrznie, różnorodne i potrzebują swojego środowiska. W zderzeniu z 'tradycyjnym' stylem wychowania, edukacji i trudną rzeczywistością mogą zostać psychicznie zniszczone jak 'motyl w zderzeniu z ciężarówką'. A to pociąga za sobą trudności sensoryczne i zdrowotne.

Pamiętajmy zatem, że:

  • Wrażliwe dzieci podobnie jak motyle najlepiej rozwijają się z dala od zgiełku i pędu.
  • Wrażliwe dzieci potrzebują responsywnych opiekunów (rodziców, nauczycieli itp.) myślących nieszablonowo, otwartych na inność i oryginalność. W pierwszych latach swojego życia potrzebują też opiekunów chroniących ale nie nadopiekuńczych.
  • Wrażliwe dzieci w sprzyjających warunkach rozwijają swoje liczne talenty i poczucie wartości. Niestety gasną w środowisku nieprzyjaznym sensorycznie i emocjonalnie.
  • Wrażliwi swoją empatią i duchowością nadają światu bardziej 'ludzki' wymiar, więc dbajmy o Nich dla Naszego wspólnego dobra.


Od dzisiaj moim osobistym symbolem Wrażliwych staje się MOTYL