Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

Wpływ ekranów na rozwój mózgu

Pojawiły się nowe badania z wykorzystaniem MRI u dzieci w wieku 3-5 lat. Badaniu poddano przedszkolaki, które spędzają dziennie więcej niż 1 godzinę przed ekranem telewizora, tabletu, smartfona, bez zaangażowania dorosłych. U badanych dzieci stwierdzono nieprawidłowy rozwój istoty białej mózgu. Wyniki wskazują, że konsekwencją takich zmian w mózgu są zaburzenia mowy i funkcji poznawczych. Dodatkowo, często towarzyszą im problemy z koncentracją uwagi, snem i jedzeniem. Inne badania (https://tiny.pl/t4jbn) wskazują na to, że istota biała u dzieci z SPD jest nieprawidłowo rozwinięta, a kontakt z ekranami może jeszcze pogłębiać problem. To niedobra wiadomość - istota biała pełni rolę 'okablowania komunikacyjnego' mózgu i determinuje tempo przetwarzania informacji Wnioski po przejrzeniu obu publikacji nasuwają się same: "Im mniej ekranów, tym mniej terapii". Warto o tym pamiętać!