Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Małgorzata Karga
Symptomy sensoryczne holistycznie
Mentor SI, Ekspert poliwagalny PVI USA, NDT-Bobath, SensiMotor®
SSP Porgesa Trauma Informed, treningi słuchowe

Od niemowlaka do starszaka
SSP Porgesa online
Online konsultacje, doradztwo sensoryczne i słuchowe
Koordynator terapii neurorozwojowych, słuchowych
Wrażliwość, słuch, ruch, sensoryka, trauma, teoria Poliwagalna

Kursy specjalistyczne, mentoring, superwizje

Muzyka a rozwój mózgu

Chcesz, aby Twoje dziecko szybciej i lepiej rozwijało umiejętności wzrokowo-ruchowe, koncentrację uwagi i kontrolę emocji? Zadbaj o wczesną edukację muzyczną,

Jak wskazują badania MRI przeprowadzone u 232 dzieci i nastolatków w wieku 6-18 lat gra na instrumencie muzycznym wiąże się z szybszym dojrzewaniem grubości kory mózgowej w obszarach związanych z planowaniem i koordynacją ruchową, zdolnościami wzrokowo-przestrzennymi oraz regulacją emocji i impulsów angry(kora ruchowa, przedczołowa, ciemieniowa).
W świetle badań korzyści z grania na instrumencie dla dzieci z ryzyka SPD i z SPD wydają się oczywiste. A doświadczenie pokazuje, że gra na pianinie w szczególności wspomaga różne aspekty obustronnej integracji.yes

Badanie objęło wyłącznie dzieci zdrowe, ale wg prof. Hudziaka z Uniwersytetu w Vermont, korzyści treningu muzycznego w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi i intelektualnymi mogą być ogromne.

Abstrakt:
https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.06.015
Biorąc pod uwagę quasi-eksperymentalny charakter tego badania, naukowcy nie mogą wykluczyć wpływu zmiennych zakłócających.