Zmysły nie mniej od duszy mają do objawienia swe własne tajemnice duchowe.

Oscar Wild

Nazywam się Małgorzata Karga i witam Cię myślą przewodnią z mojej teorii Symptomów Sensorycznych™

"Symptomy sensoryczne są somatycznym świadectwem naszych przeżyć
",

ASI plus®

Model terapii ASI plus® jest odpowiedzią na rosnącą ilość osób ze złożonymi problemami sensorycznymi.


Dynamicznie zmieniający się tryb życia oraz wieloaspektowe trudności sensoryczne dzieci stawiają przed nami wymagania coraz bardziej interdyscyplinarnej diagnozy i terapii Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego SPD oraz nowe spojrzenie na funkcjonowanie wzrokowe i słuchowe w diagnozie i terapii sensomotorycznej. Narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne oferowane przez metodę Integracji Sensorycznej Ayres przestają wystarczać w ocenie i interwencji terapeutycznej symptomów sensorycznych.

Błędnie uważa się w Polsce, iż terapią dla dzieci z SPD jest wyłącznie terapia SI. W USA - kolebce terapii SI - w wielu ośrodkach prowadzonych przez autorytety z dziedziny SPD i SI (Lucy Miller, Erna Blanche, Teresa May-Benson) od lat do terapii SI włączane są inne narzędzia terapeutyczne.

 

ASI plus® jest też odpowiedzią na nurtujące zagadnienia dotyczące SI w Polsce i na świecie:

  • Czy SI to ASI?
  • Terapia zajęciowa a terapia SI - różnice.
  • Jeśli nie terapeuta zajęciowy to kto? Korzyści i ograniczenia.
  •  ASI Fidelity Measure - formalne korzyści i ograniczenia.


W większości krajów dziecko mające trudności w codziennym funkcjonowaniu kierowane jest do terapeuty zajęciowego.
W Polsce dziecko trafia do różnych specjalistów w zależności od obszaru trudności. W USA dzieci nie są kierowane na diagnozę i terapię SI lecz do terapeuty zajęciowego specjalizującego się w strategiach, metodach sensorycznych - SI, treningi słuchowe, programy oralne itp.
W Polsce dziecko podejrzane o trudności z przetwarzaniem sensorycznym kierowane jest na diagnozę i terapię SI, która klarownie określa zakres dopuszczanych działań wg ASI Fidelity Measure. Specyfika zawodów większości polskich terapeutów zajmujących się SI powoduje, iż dysponujemy innymi umiejętnościami niż terapeuta zajęciowy. Może to być ograniczeniem w terapii SI ale również wartością do niej dodaną. Poza tym pozostaje kwestia poprawnej i zgodnej z prawdą nazwy danej interwencji terapeutycznej. Stąd propozycja ASI plus®, która pozwala działać zgodnie z wytycznymi czystości metody ASI wg ASI Fidelity Measure. Jednocześnie ASI plus® pozwala formalnie i uczciwie, w stosunku do Twórczyni, Rodziców i Nas samych, zakwalifikować rodzaj oferowanej interwencji, jesli wykraczamy poza ramy metody SI.


W zakresie diagnozy ASI plus®  daje możliwość bardziej holistycznej i funkcjonalnej oceny sensomotorycznej człowieka niż ASI®.

W zakresie terapii ASI plus® pozwala na realizację terapii SI ale umożliwia, w zależności od potrzeb dziecka i kompetencji terapeuty, włączanie innych podejść terapeutycznych np. programów słuchowych czy technik fizjoterapeutycznych z zachowaniem min. 50% czasu jednostki terapeutycznej realizowanej wg ASI Fidelity Measure.
Na kursach uczymy holistycznej diagnozy i terapii zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby chcące poznać oryginalną metodę SI wg Ayres ale jednocześnie nauczyć się bardziej całościowo patrzeć na specyficzne potrzeby sensoryczne i SPD.

Oferta przygotowywanych międzynarodowych szkoleń certyfikujących daje możliwość zdobycia tytułu diagnosty i terapeuty SI z dodatkiem o opcję ASI plus®.